16. januar 2015

Tolkebistand efter sundhedsloven

Vedrørende høring over udkast til bekendtgørelse om tolkebistand efter sundhedsloven

I bekendtgørelsen fastsættes et forbud imod anvendelsen af børn som tolke.

Høringsmaterialet findes på Høringsportalen via nedenstående link:

Bekendtgørelse om tolkebistand efter sundhedsloven

Tolkebistand efter sundhedsloven

Hent høringssvar