8. oktober 2015

Høring vedr. forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Høring vedr. forslag til lov om ændring af sundhedsloven (præcisering af delegationsbestemmelser, private ambulanceberedskaber, befordringsordninger, diæter m.v. til medlemmer af patientinddragelsesudvalg, personkreds i sundhedshuse m.v., offentliggørelse af påbud om sundhedsmæssige krav)

Høring vedr. forslag til lov om ændring af sundhedsloven m.m.

Læs høringssvar