30. november 2016

Høringssvar, indhentning og videregivelse af patientjournaler

Rådet har besvaret høring om indhentning og videregivelse af patientjournaler o. lign. til kvalitetsarbejde m.v.

Høringsmaterialet findes på høringsportalen via nedenstående link:

Høring over udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven

Indhentning og videregivelse af patientjournaler

Læs høringssvar