8. februar 2017

Høringssvar til forslag til lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile

Høringssvar til lovforslag til lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile

Læs høringssvar