20. juni 2017

Høringssvar vedr. medicinsk cannabis

Høringsmaterialet findes på Høringsportalen via nedenstående link:

Høring over udkast til forslag til lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis

Høringssvar vedr. medicinsk cannabis

Læs høringssvar