30. oktober 2017

Høringssvar vedr. anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile

Høringsmaterialet findes på Høringsportalen via nedenstående link:

Udkast til 5 bekendtgørelser om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile


Høringssvar, anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile

Læs høringssvar