1. februar 2018

Høringssvar, egenbetaling ved tolkebistand

Det centrale i lovudkastet er indførelse af en bestemmelse om, at der opkræves et gebyr for tolkebistand fra personer, der har været bosat i Danmark i mere end 3 år, og som har behov for tolkebistand.

Høringsmaterialet findes på Høringsportalen via nedenstående link:

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Egenbetaling for tolkebistand)

Høringssvar, egenbetaling ved tolkebistand

Læs høringssvar