21. februar 2018

Høringssvar, behandling af personoplysninger i Sygehusmedicinregisteret.

Det Etiske Råds svar på høring over udkast til bekendtgørelser og vejledningen om behandling af personoplysninger i Sygehusmedicinregisteret

Høringsmaterialet findes på Høringsportalen via nedenstående link:

Høring over bekendtgørelse om regioners indberetning af oplysninger til Sygehusmedicinregisteret

 


Høringssvar, behandling af personoplysninger i Sygehusmedicinregisteret.

Læs høringssvar