18. juni 2018

Høringssvar, forsøgsordning med risikodeling

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Indførelse af forsøgsordning med risikodeling i medicintilskudssystemet)

Høringssvar, forsøgsordning med risikodeling

Læs høringssvar