4. juli 2018

Høringssvar, ændring af det statslige bidrag til finansiering af regionerne

Det Etiske Råds høringssvar over udkast til lovforslag om ændring af lov om regionernes finansiering, ændring af det statslige bidrag til finansiering af regionerne.

Høringsmaterialet findes på Høringsportalen via nedenstående link:

Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om regionernes finansiering

Høringssvar, ændring af det statslige bidrag til finansiering af regionerne.

Læs høringssvar