3. maj 2019

Høringssvar, sikkerhed ifm. bloddonation

Det Etiske Råds høringssvar over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhed i forbindelse med bloddonation

Høringsmaterialet findes på Høringsportalen via nedenstående link:

Høring over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhed i forbindelse med bloddonation

Høringssvar, sikkerhed ifm. bloddonation

Læs høringssvar