2. juni 2020

Høringssvar, socialtandpleje

Rådets svar til høring over udkast til bekendtgørelse om tandpleje (indførelse af nye bestemmelser om socialtandpleje)

Høringsmaterialet findes på høringsportalen via nedenstående link:

Indførelse af nye bestemmelser om socialtandpleje

 

 


Høringssvar, socialtandpleje

Læs høringssvar