15. januar 2021

Høringssvar, fornyet høring over epidemiloven

Rådets høringssvar til den fornyede høring over Lovforslag om epidemier m.v. (epidemiloven).

Høringsmaterialet kan findes på høringsportalen via nedenstående link:

Forslag til lov om epidemier m.v. (epidemiloven)

Høringssvar, fornyet forslag til lov om epidemier m.v. (epidemiloven)

Læs høringssvar (PDF)