11. maj 2021

Høringssvar, spildevandsovervågning

Rådets høringsvar om høring over udkast til forslag til lov om ændring af epidemiloven (spildevandsovervågning)

Høringsmaterialet kan findes på høringsportalen via nedenstående link:

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af epidemiloven (spildevandsovervågning)

 

Høringssvar, spildevandsovervågning

læs høringssvar