23. marts 2022

Etablering af sundhedsklynger og sundhedssamarbejdsudvalg m.v.

Det Etiske Råd har afgivet høringssvar på Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Etablering af sundhedsklynger og sundhedssamarbejdsudvalg m.v.)