22. marts 2018

Omskæring af drenge

Det Etiske Råd har på sit rådsmøde torsdag d. 22. marts besluttet at imødekomme anmodningen fra Sundheds- og Ældreudvalget om at belyse de etiske værdier og overvejelser, som er knyttet til omskæring af drenge.

Rådet vil snarest muligt gå i gang med at behandle spørgsmålet og vil tilstræbe at komme med en udtalelse inden sommerferien.