gammel hånd og ung hånd
2. februar 2022

Omsorg i sundhedsvæsenet

Det Etiske Råd inviterer til offentliggørelse af sit arbejde om omsorg i sundhedsvæsenet. Arrangementet finder sted i Fællessalen på Christiansborg, tirsdag den 1. marts 2022 fra kl. 9.00–10.30.

Program

Jane Heitmann, formand for Sundhedsudvalget, byder velkommen

Leif Vestergaard Pedersen, formand for Det Etiske Råd, byder velkommen

Morten Bangsgaard, formand for Det Etiske Råds arbejdsgruppe, præsenterer udtalelsen

Oplæg ved Dorthe Crüger, Koncerndirektør Region Hovedstaden

Oplæg ved Lotte Blicher Mørk, Hospitalspræst ved Rigshospitalet

Paneldebat mellem Det Etiske Råd, eksperter og politikere

Det Etiske Råd er herefter vært for kaffe og en lejlighed til at samtale


Det Etiske Råd stiller spørgsmålet: er det danske sundhedsvæsen tilstrækkeligt omsorgsfuldt? Spørgsmålet har sin rod i et sundhedsvæsen, der uomtvisteligt udgør et fremskridt for befolkningens velfærd og livsmuligheder. Det forhindrer dog ikke, at der er udfordringer og dilemmaer på spil, når der i sundhedsvæsenet arbejdes på at sikre indlevelse, empati og personligt engagement i et miljø, hvor kvalitetsmål, knappe ressourcer og tidsrationering af gode grunde spiller en vigtig rolle.

Det Etiske Råd offentliggør 7 budskaber om omsorg i sundhedsvæsenet og drøfter disse emner videre i redegørelsen ’Omsorg i sundhedsvæsenet’.

De 7 budskaber er:

  1. Omsorg er ledelsens ansvar
  2. Omsorg tager udgangspunkt i patienten som menneske
  3. Omsorg er en del af behandlingen
  4. Omsorg er vanskelig at måle og standardisere
  5. Nærvær og tid er væsentlig for omsorg
  6. Udøvelsen af omsorg er krævende
  7. Der værnes om omsorg gennem uddannelse

Tilmelding

Der er lukket for tilmelding.

Praktisk information

Offentliggørelsen finder sted:

Tirsdag den 1. marts 2022
Kl. 9.00–10.30
Fællessalen, Christiansborg

Tilmelding er påkrævet.