grafisk illustration af borgere på en bus og en hånd, der holder en smartphone med visning af et tweet, der lyder "Patienter jubler, men det er dyrt. Rigtig dyrt: Vidundermedicin presser sundhedsvæsenet"
10. september 2018

Konference: Retfærdig prioritering i det danske sundhedsvæsen

Kom til konference om et mere retfærdigt sundhedsvæsen, mandag d. 8. oktober 2018, kl. 14.00–17.30.

En lang række eksperter, læger, patientforeninger m.fl. har de seneste år givet udtryk for, at de oplever prioriteringen i sundhedsvæsenet som uretfærdig, uigennemskuelig og tilfældig. De peger på, at når hr og fru Danmark går ind ad døren til det danske sundhedsvæsen, afhænger kvaliteten af deres behandling af, hvilken sygdom de har pådraget sig. De mest omtalte eksempler på uretfærdig prioritering kommer fra psykiatrien, hvor meget syge patienter afvises og udskrives for tidligt.

Men også mange andre patientgrupper beklager, hvad de opfatter som en utilstrækkelig behandling. Der tegnes et billede af, at nogle patientgrupper har adgang til en relativt privilegeret behandling, og det står fx klart, at sundhedssystemet på nogle områder er klar til at betale en meget høj pris i forhold til effekten.

Ikke mindst udgifterne til ny dyr sygehusmedicin vokser kraftigt i disse år. I 2017 blev Medicinrådet en realitet, der bl.a. skulle sikre, at den pris, man betaler, står mål med effekten, og rådets første sager har vist en vilje til at træffe prioriteringsbeslutninger, selvom det var upopulært.

Men medicin udgør trods alt kun 13 % af det samlede budget i sundhedsvæsenet, og udgifterne stiger også af mange andre årsager. Behovet for at prioritere bliver næppe mindre de kommende år. Mange patienter vil også fremover blive skuffede over at få afslag på adgang til optimal behandling. Så meget desto vigtigere er det, at prioriteringen er retfærdig.

Samtidig er der ingen tvivl om, at prioriteringsbeslutninger bliver truffet med stor omhyggelighed af politikere og sundhedsvæsen. Så er prioriteringen overhovedet uretfærdigt? Og hvordan bør man i givet fald fremme en mere retfærdig prioritering?

Ved konferencen vil Det Etiske Råd forsøge at kaste lys over spørgsmål som disse og sætte sine egne anbefalinger til et mere retfærdigt sundhedsvæsen til diskussion.

Rådets udtalelse om retfærdig prioritering i det danske sundhedsvæsen udkom d. 30. september 2018

Tid og sted: 8. oktober 2018, kl. 14.00-17.30, Fællessalen, Christiansborg

Deltagelse er gratis og tilmelding sker efter først til mølle ved at udfylde formularen nederst på siden. Tilmeldingsfrist 3. oktober.

Program

14.00: Velkomst
Karen Klint, formand for Folketingets udvalg vedr. Det Etiske Råd

14.10: Hvad er baggrunden for Det Etiske Råds udtalelse?
Gorm Greisen, formand for Det Etiske Råd

14.15: Hvad er konsekvenserne ved uretfærdig prioritering?

To eksempler:

  1. patienter indlagt med svær KOL v. Ejvind Frausing, overlæge, lungemedicinsk sektion, Hvidovre Hospital
  2. patienter med skizofreni, videointerview m. Merete Nordentoft, professor, overlæge, Psykiatrisk Center København

14.35: Det Etiske Råds anbefalinger
"Retfærdig prioritering i det danske sundhedsvæsen".
Kirsten Halsnæs, arbejdsgruppeformand

14.50: Hvordan bliver sundhedsvæsenet bedre til at fremme retfærdig prioritering?

  • Medicinrådsmodellen, v. Jørgen Schøler Kristensen, lægefaglig direktør, Aarhus Universitetshospital, formand for Medicinrådet
  • Hvordan forbedre grundlaget for prioritering? v. Jacob Kjellberg, professor, sundhedsøkonom, VIVE

15.10: Kaffepause

15.30: Replikker til Det Etiske Råds anbefalinger

  • Andreas Rudkjøbing, formand, Lægeforeningen
  • Stephanie Lose, formand, Danske Regioner
  • Lone Christiansen, bestyrelsesformand, Lungeforeningen
  • Camilla Hersom, formand, Danske Patienter

16.10: Paneldebat med eksperter, politikere og Det Etiske Råds arbejdsgruppe
Kommentarer og spørgsmål fra politikere til Det Etiske Råd og til eksperter

16.40: Spørgsmål fra salen og diskussion

17.20: Afsluttende bemærkninger
Karen Klint, formand for Folketingets udvalg vedr. Det Etiske Råd

Tilmelding

Deltagelse er gratis og tilmelding sker efter først til mølle.


Fill out my online form.
grafisk illustration, som viser en politiker eller embedsmand holde en vægt og en læge, der placerer et lod på vægten

Retfærdig prioritering i det danske sundhedsvæsen

Hent udtalelsen