4. februar 2003

Ændring af straffeloven, omskæring af kvinder

Udtalelse vedr. udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven (Omskæring af kvinder)

Ændring af straffeloven, omskæring af kvinder

Hent udtalelse