18. juni 2015

Hvor sikker skal donorsæd være?

Se interview med Søren Ziebe, klinikchef på Rigshospitalet, Anne-Marie Vangsted, direktør i Sundhedsstyrelsen og Jacob Birkler, formand for Det Etiske Råd. Alle tre deltog i debatten om screening af donorsæd, der fandt sted fredag 12. juni i Høiers Iscafé.

Vi bærer alle rundt på potentielle sygdomme via vores gener. Det gør sæddonorer også. Derfor er forestillingen om den helt sikre og sygdomsfrie sæd en illusion – også når vi vælger at få børn via sæddonation. Sætter vi for høje krav til, hvad vi ønsker at få af information hos sæddonorer om eventuelle sygdomme? Eller skal vi fremover forvente, at kommende mødre ønsker at få mere at vide om eventuelle sygdomme hos en potentiel sæddonor. Sæddonorer bliver screenet og testet for en række sygdomme, før deres sæd bliver taget i brug i sædbankerne. Formålet med det er ikke at udvælge en population af mænd, som er markant genetisk ”bedre” end andre sunde mænd. Men hvor man i et normalt forhold kender hinanden, er en sundhedsfaglig vurdering af donoren den mulighed, der er for at kompensere, at parret ikke kender hinanden. Spørgsmålet er, om vi kan skabe det perfekte barn – og vil vi det?