24. juni 2015

Så må vi holde dig fast – debat om tvang i somatikken

Hver dag oplever børn hos læger, tandlæger eller på hospitaler, at de bliver fastholdt og behandlet mod deres vilje. Tvangen er ikke defineret hverken fagligt eller i loven, og det rejser nogle etiske dilemmaer, som Børnerådet sammen med Det Etiske Råd debatterer med fagfolk, politikere og brugere.

Tvang i sundhedssystemet er normalt noget, vi forbinder med psykiatrien. Men også i somatikken oplever børn hver dag indgreb, som foretages imod deres vilje. Det kan være alt fra en blodprøve eller en vaccine til større kirurgiske indgreb eller medicinsk behandling. Tvangshandlingerne er ikke defineret hverken fagligt eller lovgivningsmæssigt, og det rejser nogle etiske dilemmaer. For er tvang altid i overensstemmelse med ’barnets bedste’, som defineret i FN’s Børnekonvention? Er børn og unge i somatikken godt nok beskyttede af lovgivningen? Er fagfolkene i feltet klædt godt nok på til at håndtere de tvangsbetonede situationer? Og kan vi uden lovændringer gøre noget for at nedbringe brugen af tvang? Spørgsmålene er mange, når Børnerådet sammen med Det Etiske Råd inviterer til debat om tvang over for børn og unge i somatikken. Med debatten ønsker vi at sætte fokus på et overset problem i somatikken for sammen at finde løsninger til gavn for alle.

Deltagere i debatten: Per Larsen, Formand, Børnerådet. Jakob Birkler, Formand, Det Etiske Råd. Susanne Molin, Børnesmertesygeplejerske, Rigshospitalets Børnesmerteenhed. Martina Jürs, Næstformand, Danske Bioanalytikere. Carl Johan Erichsen, Formand, Foreningen af praktiserende speciallæger. Thomas Bardenfleth, Ung bruger. Lise Marie Buhl, Mor til barn i sundhedsvæsenet.