18. juni 2017

Wearables og fremtidens lægepraksis

Får 'wearables' en betydning for, hvordan vi i fremtiden går til lægen? Gorm Greisen deltog i en debat om fremtidens lægepraksis, og hvordan indsamling af data måske kan forandre fremtidens lægepraksis.

Wearables er – kort beskrevet – en teknologi, man bærer på sig, og som indsamler fx oplysninger om ens færden og sundhedstilstand. I videoen fortæller Gorm Greisen om både muligheder og dilemmaer, som brugen af wearables fører med sig, og hvorfor Rådet har valgt at arbejde med emnet i den kommende periode.