2. juni 2014

Årsberetning 2013

Årsberetningen giver et samlet overblik over Det Etiske Råds aktiviteter, og introducerer det arbejde, der er igangsat i 2014.

I 2013 udgav Rådet en antologi om etik og prioritering i sundhedsvæsenet, en redegørelse om international handel med menneskelige æg, rugemoderskab og organer og to udtalelser om hhv. kompensation for ægdonation, og kaliumindsprøjtning ved sen abort.

Endvidere besvarede Rådet en lang række høringer og deltog i et stort antal debatarrangementer rundt om i landet.

Særligt for 2013 rettede en stor del af Rådets arbejde sig mod landets unge, som bliver den næste voksengeneration, der skal forholde sig til de etiske dilemmaer, der følger med udviklingen af nye teknologier inden for sundhed, natur, miljø og fødevarer.

Årsberetning 2013

Læs årsberetning