18. maj 2020

Årsberetning 2018–2019

Årene 2018–2019 har været begivenhedsrige for Det Etiske Råd og årsberetningen giver et overblik over de mange projekter og aktiviteter, som rådet har sat i værk i denne periode.

I årsberetningen kan du læse om rådets arbejde med ”den livsnødvendige samtale om døden”. Rådet har været på landsdækkende turné med samtalesaloner, hvor publikum har kunnet diskutere, hvorfor det er vigtigt at kunne tale om døden og ikke mindst den sidste tid inden døden.

Rådet har også taget fat på de svære dilemmaer, som prioriteringen af sundhedsvæsenets ydelser fører med sig. Ressourcerne rækker ikke uendeligt og nødvendige valg – og fravalg – må træffes. Rådet har bl.a. foreslået oprettelsen af et behandlingsråd.

I disse år oplever vi en klima- og fødevarekrise. Rådet har set på spørgsmålet, hvorvidt anvendelsen af GMO kan være en del af løsningen. Forskningen har gjort store fremskridt i nyere tid med anvendelsen af den såkaldte CRISPR-teknik. Det kalder på en ny debat.

Det bliver også debatteret, hvad vi bør gøre med de store datamængder, som brugen af såkaldte wearables medfører. Rådet har udtalt sig om sundhedswearables og big data for at øge opmærksomheden om de etiske dilemmaer, det som borger kan være vanskeligt at gennemskue ved brugen af wearables og apps.

Den er en af de vigtigste opgaver for Det Etiske Råd at kunne belyse og sætte aktuelle etiske problemstillinger og dilemmaer til debat i dialog med politikere og borgerne i lokalsamfundene.

Læs om rådets arbejde i denne årsberetning. God læselyst!

Årsberetning 2018–2019 forsideillustration korsveje

Årsberetning 2018–2019

Læs årsberetningen