6. august 2021

Årsberetning 2020

Læs i årsberetningen om Det Etiske Råds arbejde og udgivelser i 2020.

I 2020 blev vi ramt af en pandemi med COVID-19, og dette har præget rådets arbejde i det forgangne år. Aldrig har etikken spillet så vigtig en rolle, som når samfund stilles over for så vanskelige udfordringer, hvor beslutninger skal træffes på ganske kort tid og samtidig har så store konsekvenser for borgerne. Det er afgørende, at de etiske dilemmaer bliver belyst og vejet op imod hinanden, og rådet har løbende blandet sig i debatten.

Men også andre etiske temaer har haft rådets opmærksomhed i 2020, fx spørgsmål om forholdene inden for retspsykiatrien samt etiske overvejelser om en eventuel udvidelse af opbevaringstiden for befrugtede æg og ubefrugtede ægceller.

Læs mere om disse emner i årsberetningen for 2020.


Årsberetning 2020

Læs årsberetningen