15. oktober 2015 /

Etik-links

Her kan du finde links til andre etiske råd, nævn, komiteer m.m.

Norden

Danmark

Sundheds- og Ældreministeriet

Den Nationale Videnskabsetiske Komité - Det videnskabsetiske komitésystem har til formål at beskytte personer, som deltager i biomedicinske forskningsprojekter og udvikle nye regler

Det Dyreetiske Råd - skal ud fra en etisk vurdering følge udviklingen inden for dyreværnsområdet

Teknologirådet - udbreder kendskabet til teknologier og deres konsekvenser og rådgiver Folketing og regering

Sverige

Statens medicinsk-etiska råd - nedsat af regeringen for at belyse medicinsk-etiske spørgsmål fra et overordnet samfundsperspektiv

Gentekniknämndan - rådgiver regeringen om en etisk forsvarlig og sikker anvendelse af genteknikken for såvel mennesker som dyr

Norge

Bioteknologirådet - drøfter etiske principspørgsmål og anvendelse af disse i bioteknologisk virksomhed og foreslår etiske retningslinjer

De nasjonale forskningsetiske komitéer NEM NENT NESH - er uafhængig, rådgivende instans for forskningsetiske spørgsmål

Teknologirådet - et uafhængigt, rådgivende organ som skal vurdere den teknologiske udvikling på alle samfundsområder

Finland

Forskningsetiska delegationen - grundlagt 1991 for at behandle etiske spørgsmål i relation til videnskabelig forskning

Den riksfattande etiska delegationen inom hälso- och sjukvården (ETENE) - behandler principielle etiske spørgsmål i tilknytning til sundhedsvæsenet og patientens stilling

Island

National Bioethics Committee - bedømmer ansøgninger, som inddrager mennesker i sundhedsvidenskabelig forskning

Fælles nordisk

Nordisk Komité for Bioetik - fremmer nordisk samarbejde og informationsudveksling om etiske aspekter ved bioteknologisk forskning, udvikling og tilpasning

Europa

Belgien

Comité consultatif de Bioéthique de Belgique - informerer offentligheden og rådgiver myndighederne om bioetiske spørgsmål

Frankrig

Comité Consultatif National d'Ethique - rådgiver om etiske problemer som følge af fremskridt indenfor biologi, medicin og sundhed

Grækenland

National Bioethics Commission - uafhængigt rådgivningsorgan bestående af eksperter

Holland

Centre for Ethics and Health - rådgiver regering og parlament om etiske spørgsmål på sundhedsområdet

The Health Council of the Netherlands - behandler udviklinger indenfor sundhedsområdet som har betydning fra et etisk eller juridisk perspektiv

Italien

Comitato nazionale per la bioetica - rådgiver om de etiske og juridiske problemer som opstår i relation til biomedicinsk forskning og genmanipulation

Lithauen

The Lithuanian Bioethics Committee - ansvarlig for at håndhæve beskyttelsen af menneskerettighederne indenfor sundhedsområdet

Luxembourg

Commission Nationale d'Ethique

Malta

Malta Bioethics Consultative Committee - ser på etiske spørgsmål indenfor medicin og videnskab

Portugal

Conselho Nacional de Ética para as Ciências da vida

Schweiz

Swiss National Advisory Commission on Biomedical Ethics - undersøger etiske spørgsmål i relation til de medicinske og biomedicinske videnskaber

Spanien

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología - Comité de Ética

Storbritannien

The Nuffield Council on Bioethics - uafhængig institution etableret af the Trustees of the Nuffield Foundation som rådgiver om de etiske spørgsmål udviklingen indenfor biomedicin rejser

The Food Ethics Council - uafhængigt råd som udfordrer regering, erhvervsliv og samfund til at arbejde mod bedre fødevarer og landbrugsmetoder

Tyskland

Deutscher Ethikrat - det tyske etiske råd, som består af 26 medlemmer inden for områderne naturvidenskab, medicin, teologi, filosofi, etik, sociale-, økonomiske- og retsspørgsmål

Deutsches Referenzzentrum für Ethik in den Biowissenschaften - bioetisk portal

Østrig

Die Bioethikkommission - rådgiver Bundeskanzleren om etiske aspekter af humanmedicin og human biologi

Fælles europæisk

European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE) - rådgiver Europakommissionen om etiske aspekter indenfor videnskab og ny teknologi

Steering Committee on Bioethics (CDBI) - har bl.a. udarbejdet "Convention on Human Rights and Biomedicine", der blev underskrevet af en række lande i 1997

Øvrige verden

Australien

The Australian Health Ethics Committee - rådgiver the National Health and Medical Research Council om etiske spørgsmål i relation til sundhedsvæsenet

Canada

National Council on Ethics in Human Research - skal fastsætte etiske standarder for forskning, der involverer mennesker

Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health - skal informere beslutningstagerne om kommende og eksisterende sundhedsteknologier

Indien

Indian Council of Medical Research, Division of Basic Medical Sciences, Traditional Medicine and Bio-Medical Ethics

Rusland

Forum for Ethics Committees in the Commonwealth of Independent States

Singapore

The Bioethics Advisory Committee

USA

The Presidential Commission for the Study of Bioethical Issues - oprettet 2009 af præsident Obama for at rådgive om bioetiske spørgsmål, som opstår som følge af udviklingen inden for biomedicinsk videnskab og teknologi

National Bioethics Advisory Commission - rådgav indtil 3. oktober 2001 om bioetiske spørgsmål, som opstår ved forskning på menneskelig biologi og adfærd. Udgivne rapporter kan findes på linket

Medical Technology & Practice Patterns Institute (MTPPI) - udfører forskning med henblik på brug i sundhedspolitikken

Human Genome Project - information om projektet til kortlægning af menneskets gener; herunder underprogrammet ELSI, som støtter forskning i etiske. Lovmæssige og sociale aspekter af kortlægningen

The Kennedy Institute of Ethics - verdens største universitetsbaserede gruppe indenfor forskning og undervisning om bioetik

The Hastings Center - har forsket i medicisk etik i snart 30 år

Center for genetics and society - nonprofit organisation som arbejder for ansvarlig brug af de nye gen- og reproduktive teknologier

Internationale etikkomitéer

UNESCO: International Bioethics Committée

WHO: Ethics and Health

The Human Genome Organization's Ethics Committee

FAO: Internal Committee on Ethics in Food and Agriculture

Andre etik-links

Codex - det svenske Vetenskapsrådets portal drevet i samarbejde med centrum for bioetik

A Guide to Bioethics Resources on the Web - Guidetohealthcareschools.com, USA

BioEdge - nyheder om bioetik fra hele verden

Bioetik-magasiner

Nature Journal