15. oktober 2015 /

Internationalt

Vi deltager i internationale aktiviteter for at debattere, udveksle erfaringer og for at samle inspiration.

EGE - European Group on Ethics in Science and New Technologies

EGE er Europa-Kommissionens centrale etiske råd. Det består af 15 medlemmer, der alle er eksperter inden for emner som fx etik, biologi, medicin, teologi og jura. EGE udgiver blandt andet tidsskriftet "Ethically Speaking" og rapporter om etiske problematikker.
Læs mere om EGE

NEC-forum – National Ethics Councils forum

National Ethics Councils forum er et mødeforum for etiske råd og komitéer i EU-medlemslandene, der bliver afholdt to gange om året i det medlemsland, der har EU-formandskabet. I 1. halvår af 2012 har Danmark EU-formandskabet og Det Etiske Råd vil derfor være ansvarlig for NEC-forummets møde i foråret 2012.
Læs mere om NEC-forum

UNESCO

UNESCO blev dannet i 1945 og er FNs organisation for uddannelse, videnskab, kultur og kommunikation. UNESCO er i 2010 gået i gang med at udarbejde en fælles konvention for etiske retningslinjer, der omfatter alle medlemslande.
Læs mere om UNESCO

The Global Summit of National Bioethical Advisory Bodies

Global Summit blev afholdt første gang i 1996 og har siden da været afholdt hvert andet år i forskellige FN-medlemslande. Det er World Health Organization, FNs sundhedsorganisation, der står bag møderne.
Læs mere om Global Summit