16. december 2015

Rådsmøde nr. 305, december 2015

Vi er nået til årets sidste rådsmøde, hvor projektet om 'den etiske forbruger' skal godkendes inden forventet offentliggørelse i begyndelsen af 2016.

På dagsordenen er også en drøftelse af høringssvar til forslag om ændring af sundhedsloven med fokus på muligheden at udstyre personer ramt af demenssygdom med sporingsudstyr, fx i form af GPS.

  1. Godkendelse af dagsorden og referat af Rådets møde den 26. november 2015
  2. Orientering fra formanden
  3. Endelig godkendelse af projektet 'den etiske forbruger', cases om GMO og klimabelastende fødevarer
  4. Høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven m.m. (personlige pejle- og alarmsystemer, tilbageholdelse og tilbageførsel af patienter)
  5. Evaluering af arbejdet i 2015 og aktivitetsoversigt
  6. Pressen siden sidst
  7. Eventuelt