20. januar 2016

Rådsmøde nr. 306, januar 2016

På årets første rådsmøde skal vi drøfte to udkast til lovforslag med henblik på at afsende høringssvar. På programmet er også en drøftelse af clusterrandomiserede forsøg samt vedtagelse af plan for vores deltagelse på Folkemødet i juni.
  1. Godkendelse af dagsorden og referat af Rådets møde 17. december 2015
  2. Orientering fra formanden
  3. Høring om forslag til Lov om kliniske forsøg med lægemidler
  4. Drøftelse af clusterrandomisering
  5. Høring – udkast til lovforslag om en styrket indsats for gravide med et misbrug af rusmidler
  6. Folkemøde 2016
  7. Drøftelse af Rådets arbejdsplan
  8. Pressen siden sidst
  9. Eventuelt