24. februar 2016

Rådsmøde 307, februar 2016

Rådet har besluttet at afholde en debatdag om klima og danskernes sundhed i forlængelse af arbejdet med Etisk forbrug. I den forbindelse har vi inviteret praktiserende læge Kasper Andersen til at holde et oplæg, der tager udgangspunkt i rapporten om “Klimaforandringernes påvirkning af den skånske folkesundhed".
  1. Godkendelse af dagsorden og referat af Rådets møde den 21. januar 2016
  2. Orientering fra formanden
  3. Klima og sundhed, oplæg ved Kasper Andersen, praktiserende læge
  4. Udtalelse om CRISPR, m. oplæg fra Thomas G. Jensen og præsentation af undervisningsmateriale
  5. Høring over forslag til lov om forsikringsaftaler og lov om tilsyn med firmapensionskasser
  6. Pressen siden sidst
  7. Eventuelt