7. marts 2016

Rådsmøde nr. 308, marts 2016

På dette rådsmøde skal vi drøfte en endelig udtalelse om CRISPR og så skal vi sige velkommen til det nye medlem af Det Etiske Råd, Anne-Marie Gerdes.
  1. Godkendelse af dagsorden og referat af Rådets møde 25. februar 2016
  2. Orientering fra formanden
  3. Godkendelse af udtalelse om CRISPR
  4. Høring om forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og forskellige andre love (Styrelsen for Patientsikkerheds fremtidige tilsyn m.v.)
  5. Status vedr. arbejdet med Sundhedsstyrelsens nationale screeningsprogrammer
  6. Pressen siden sidst
  7. Eventuel