14. april 2016

Rådsmøde nr. 309, april 2016

Ved april-mødet skal vi behandle temaer, som både har at gøre med livets begyndelse og dets afslutning.

Vi skal drøfte nyeste viden inden for screening af fostre og befrugtede æg, konkret den såkaldt Non-Invasiv Prænatal test (NIPT) og Præimplantations Genetisk Diagnostik (PGD).

Derudover har vi i forbindelse med arbejdsgruppen “Etik ved livets afslutning” inviteret oplægsholdere, der skal give os viden om såkaldte fremtidsfuldmagter – en mulighed for at give borgere større indflydelse på, hvordan varetagelse af deres forhold skal foregå i tilfældet af, at de mister evnen til selv at varetage disse.

  1. Godkendelse af dagsorden og referat af Rådets møde nr. 308 den 10. marts 2016
  2. Orientering fra formanden
  3. Indstilling til Helbredsoplysningsrådet
  4. To oplæg: Non-Invasiv Prænatal Test (NIPT) og Præimplantations genetisk diagnostik (PGD)
  5. Orientering om formandsskabets overvejelser om Rådets arbejde samt godkendelse af revideret forretningsorden for Det Etiske Råd
  6. Oplæg om fremtidsfuldmagter
  7. Etik ved livets afslutning, godkendelse af kommissorium m.m.
  8. Pressen siden sidst
  9. Eventuelt