12. maj 2016

Rådsmøde nr. 310, maj 2016

Ved maj-mødet skal vi bl.a. behandle emnerne CRISPR og fosterreduktion.

På mødet skal vi drøfte CRISPR-teknologiens muligheder for genetisk bekæmpelse af myg, mælkebøtter og andre generende arter.

Derudover har vi inviteret oplægsholdere forud for en diskussion af fosterreduktion af tvilling.

  1. Godkendelse af dagsorden og referat
  2. Orientering fra formanden
  3. Genetisk bekæmpelse af myg, mælkebøtter og andre generende arter ved hjælp af CRISPR
  4. Oplæg og diskussion om fosterreduktion af tvilling
  5. Rådets arbejdsplan
  6. Præsentation af standardsvar til skoleelever og studerende
  7. Pressen siden sidst
  8. Eventuelt