16. juni 2016

Rådsmøde 311, juni 2016

Mødet handler blandt andet om reviderede retningslinjer for fosterdiagnostik og så får Rådet besøg af Anne Hjælmsø, som I 2015 udgav novellesamlingen ”Det værste til sidst”. En af novellerne i samlingen vil indgå i det kommende materiale fra gruppen Etik ved livets afslutning.
  1. Godkendelse af dagsorden og referat af Rådets møde nr. 310 den 19. maj 2016 
  2. Orientering fra formanden 
  3. Evaluering af etisk forbrug af klimabelastende fødevarer
  4. Høring, reviderede retningslinjer for fosterdiagnostik
  5. Etik ved livets afslutning. Oplæsning ved forfatter Anne Hjælmsø
  6. Etik ved livets afslutning - SITE med eksempel på case
  7. Nudging – hvordan bør myndigheder påvirke borgere i sammenhæng med folkesundhedsinterventioner? 
  8. Pressen siden sidst
  9. Eventuelt