17. august 2016

Rådsmøde nr. 312, august 2016

På dette møde skal Rådets drøfte udtalelse om fosterreduktion. Hensigten med punktet er i første omgang at få afklaret medlemmernes holdning til at tillade fri adgang til fosterreduktion inden udløbet af abortgrænsen samt argumenterne for synspunkterne. Rådet skal desuden behandle emne for Etisk Forum for Unge 2017.
  1. Godkendelse af dagsorden og referat af Rådets møde nr. 311 den 22. juni 2016 
  2. Orientering fra formanden 
  3. Udtalelse om fosterreduktion
  4. Etisk Forum for Unge – tema for 2017 
  5. Nudging, 1. behandling
  6. Program til debatdag om klima og sundhed
  7. Præsentation af svar på hjemmesiden
  8. Pressen siden sidst
  9. Eventuelt