15. september 2016

Rådsmøde nr. 313, september 2016

Udtalelse om fosterreduktion og oplæg vedr. personlig medicin af Lene Koch, som er historiker og tidligere medlem af Det Etiske Råd. Hun skrev doktorafhandling om eugenikkens historie i Danmark og har deltaget i en etisk følgegruppe i sammenhæng med det såkaldte pan-genom projekt, hvor forskere ville kortlægge det ”danske genom”.
  1. Godkendelse af dagsorden og referat af Rådets møde nr. 312 den 25. august 2016 
  2. Orientering fra formanden 
  3. Etiske (og andre) spørgsmål vedr. personlig medicin
  4. Fosterreduktion 
  5. Et venligt skub – påvirkning af sundhedsadfærd
  6. Etik ved livets afslutning
  7. Pressen siden sidst
  8. Eventuelt