14. oktober 2016

Rådsmøde nr. 314, oktober 2016

På dette rådsmøde skal Det Etiske Råd blandt andet holde et fællesmøde med Danske Regioner om personlig medicin. Der er en række etiske dilemmaer forbundet med udviklingen af personlig medicin og borgere konfronteres allerede i dag med de etiske spørgsmål på udvalgte områder i sundhedsvæsenet som i privatlivet.
  1. Godkendelse af dagsorden og referat af Rådets møde nr. 313 den 22. september 2016 
  2. Orientering fra formanden 
  3. Etik ved livets afslutning
  4. Henvendelse fra sundheds- og ældreministeren vedr. organdonation og dobbeltdonation
  5. Pressen siden sidst
  6. Eventuelt
  7. Personlig medicin – fællesmøde med Danske Regioner