8. december 2016

Rådsmøde nr. 316, december 2016

Rådsmødet indledes med et oplæg om de relevante empiriske forhold i forbindelse med dobbeltdonation ved Anja Pinborg, der er professor på gynækologisk afdeling, Hvidovre Hospital. Der skal desuden arbejdes med Rådets selvevaluering m.m.
  • Godkendelse af dagsorden og referat af Rådets møde nr. 315 den 17. november 2016 
  • Orientering fra formanden
  • Sidste behandling af udtalelse om dobbeltdonationer, herunder oplæg ved Anja Pinborg 
  • Etik ved livets afslutning, orientering
  • SWOT analyse og Rådets selvevaluering
  • Idébank
  • Pressen siden sidst
  • Eventuelt