11. januar 2017

Rådsmøde nr. 317, januar 2017

På dette årets første møde siger Det Etiske Råd blandt andet velkommen til seks nye medlemmer. Derudover skal arbejdet med 'wearables' sættes i gang med gæsteoplæg om sundhedswearables og fødevarewearables.
  1. Godkendelse af dagsorden og referat af Rådets møde nr. 316 den 15. december 2016 
  2. Orientering fra formanden, herunder præsentation af nye medlemmer
  3. Henvendelse fra Sundhedsministeriet om forskning på organer udtaget fra hjernedøde med henblik på donation
  4. Regeringens strategi for personlig medicin
  5. Igangsættelse af arbejdet om Wearables: Oplæg om sundhedswearables og big data v/professor Lars Kai Hansen, DTU, oplæg om fødeweareables v/professor Bent Egberg Mikkelsen, AAU
  6. Rådets arbejdsplan og emneudvælgelsesproces
  7. Høring, lovforslag om oprettelse af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger
  8. Pressen siden sidst
  9. Eventuelt
  10. Etikoplæg v/Jesper Ryberg