21. februar 2017

Rådsmøde nr. 318, februar 2017

På mødet drøftes blandt andet Etisk Forum for Unge, som er et koncept til undervisningsmateriale til grundskolens afgangsklasser, som Rådet har udgivet siden 2001. Det udkommer hvert andet år med et nyt tema. I år er temaet kroppen og dens mange betydninger.
  1. Godkendelse af dagsorden og referat af Rådets møde nr. 317 den 19. januar 2017 
  2. Orientering fra formanden
  3. Præsentation af EFU-materiale
  4. Introduktion til arbejdsgrupper
  5. Opstart af gruppen om wearables
  6. Genstart af gruppen om etik ved livets afslutning
  7. Personlig medicin
  8. Udtalelse om CRISPR anvendt til udryddelse af uønskede dyr og planter
  9. Pressen siden sidst
  10. Eventuelt