23. marts 2017

Rådsmøde nr. 319, marts 2017

I denne måned holder vi et to-dages-internatmøde og kommer omkring flere emner, bl.a. personlig medicin, organdonation og aktiv dødshjælp. Vi får desuden et inspirationsoplæg fra Mandag Morgens direktør og ansvarshavende chefredaktør, Lisbeth Knudsen. Endeligt skal vi drøfte forslag til kommende emner, som Rådet kan arbejde med.

Torsdag den 23. marts 2017

 1. Godkendelse af dagsorden og referat af Rådsmøde nr. 318 den 22. februar 2017
 2. Orientering fra formanden
 3. Oplæg v. Lisbeth Knudsen, Mandag Morgen
 4. Drøftelse af aktuelle problemstillinger ved personlig medicin
 5. Sundhedsministerens henvendelse om organdonation, førstebehandling
 6. Drøftelse af Rådets profil i forlængelse af SWOT-analyse.

Fredag den 24. marts 2017

 1. Idébank, gennemgang af emner
 2. Emneudvælgelse og den videre proces
 3. Aktiv dødshjælp
 4. Evaluering af internatmøde
 5. Pressen siden sidst
 6. Eventuelt.