27. april 2017

Rådsmøde nr. 320, april 2017

På dette møde får Rådet indblik i de udfordringer, som dels det behandlende sundhedsvæsen, dels de berørte persongrupper på området, ser i forhold til udredning og behandling af transkønnethed i Danmark.
  1. Godkendelse af dagsorden og referat af Rådets møde nr. 319 den 23.-24. marts 2017 
  2. Orientering fra formanden
  3. Rådets udtalelse og undervisningsmateriale om gene drive og CRISPR til fjernelse af uønskede arter, orientering.
  4. Udredning og behandling af transkønnethed, oplæg v/Birte Smidt, overlæge ved Sexologisk Klinik og Linda Thor Pedersen fra LGBT
  5. Høring, vejledning om udredning og behandling af transkønnede, Rådets diskussion
  6. Forskning på organer udtaget fra hjernedøde med henblik på donation, 1. behandling
  7. Aktiv dødshjælp siden sidst
  8. Pressen siden sidst
  9. Eventuelt