22. juni 2017

Rådsmøde nr. 322, juni 2017

Rådet skal på dette møde blandt andet vælge de emner, der skal arbejdes med de næste 1-1½ år.
  1. Godkendelse af dagsorden og referat af Rådets møde nr. 321 den 18. maj 2017 
  2. Orientering fra formanden
  3. Rådets arbejdsplan, oplæg om nye emner
  4. Rådets arbejdsplan, valg af emner
  5. Rådets arbejdsplan, dannelse af arbejdsgrupper
  6. Organdonation, afsluttende behandling
  7. Kommunikationsgruppens oplæg
  8. Godkendelse af kommissorium for Wearables, samt valg af formand for arbejdsgruppen
  9. Pressen siden sidst
  10. Eventuelt