21. august 2017

Rådsmøde nr. 323, august 2017

Ved rådsmødet i august skal vi orientere Folketingets udvalg vedr. Det Etiske Råd om det igangværende arbejde med projekterne "etik ved livets afslutning" og "wearables".
  1. Godkendelse af dagsorden og referat af rådsmøde nr. 322 den 22. juni 2017
  2. Orientering fra formanden
  3. Debatarrangement om GMO
  4. Møde med Udvalget vedr. Det Etiske Råd
  5. Proces for valg af ny næstformand – fælles drøftelse
  6. Drøftelse af rådets kommunikationsarbejde
  7. Eventuelt