14. september 2017

Rådsmøde nr. 324, september 2017

På dette møde deltager Poul Hyttel, professor ved Københavns Universitet, med et oplæg og opdatering af Rådet på den nyeste forskning i reproduktionsteknologi og stamceller og Lars-Peder Haahr, Lead Project Director fra Lundbech, med opdatering om udviklingen på wearables-området
  1. Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 323 den 24. august 2017
  2. Orientering fra formanden
  3. Oplæg ved Poul Hyttel, professor ved Københavns Universitet
  4. Høring, ændring af sundhedsloven, (øget selvbestemmelse for patienter i forhold til fravalg af behandling, herunder oprettelse af behandlingstestamenteordning)
  5. Oplæg ved Lars-Peder Haahr, Lead Project Director fra Lundbech
  6. Høring, ændring af sundhedsloven fortsat, rådets diskussion
  7. Valg af næstformand
  8. Eventuelt