23. november 2017

Rådsmøde nr. 326, november 2017

Til rådsmødet i dag har vi inviteret sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen, professor Klemens Kappel og lægeformand Andreas Rudkjøbing m.fl. til diskussion af rådets nyopstartede projekt om prioritering i sundhedsvæsenet. På dagsordenen er også oplæg om og diskussion af etiske overvejelser i forbindelse med behandling af potentielle organdonorer.
  1. Godkendelse af dagsorden og referat af rådsmøde nr. 324 den 21. september 2017
  2. Orientering fra formanden
  3. Rundbordsdiskussion om prioritering i sundhedsvæsenet vha. sammenligninger af kvalitetsjusterede leveår (QALY)
  4. Etiske overvejelser om organunderstøttende behandling af potentielle organdonorer
  5. Anmodning fra Sundheds- og Ældreministeriet om udtalelse fra rådet om babyluger
  6. Orientering fra Anne-Marie Gerdes om første møde i etisk udvalg under Genom Centeret (personlig medicin)
  7. Eventuelt