14. december 2017

Rådsmøde nr. 327, december 2017

Vi er nået til årets sidste rådsmøde, hvor rådet bl.a. skal vedtage kommissoriet for arbejdsgruppen, der skal arbejde med etiske spørgsmål forbundet med prioritering i sundhedsvæsenet.
  1. Godkendelse af dagsorden og referat af rådsmøde nr. 326 den 23. november 2017
  2. Orientering fra formanden
  3. Orientering fra afholdt møde med etisk udvalg, Dansk Psykiatrisk Selskab
  4. Kommissorium for arbejdsgruppen vedrørende prioritering i sundhedsvæsenet
  5. Etik ved livets afslutning, præsentation af sitet
  6. Orientering om initiativer vedr. GMO
  7. Kommunikationsgruppen - drøftelse af udkast til rådets kommunikationsstrategi for 2018
  8. Evaluering af året, der er gået
  9. Eventuelt