22. januar 2018

Rådsmøde nr. 328, januar 2018

På årets første rådsmøde skal der drøftes kommunikationsstrategi, hvor Rådet skal se på de strategiske satsninger for rådets kommunikation i de kommende år, med henblik på vedtagelse af de konkrete satsninger og den samlede kommunikationspolitik og strategi for rådet.
  1. Godkendelse af dagsorden og referat af Rådets møde nr. 327 den 14. december 2017
  2. Orientering fra formanden
  3. Kommunikationsgruppen; godkendelse af rådets kommunikationsstrategi for 2018
  4. Tidlig opsporing, vedtagelse af kommissorium
  5. Wearables, præsentation af undervisningsmateriale
  6. Organunderstøttende behandling, svar fra Dansk Center for Organdonation
  7. Udpegning af medlem til Sundhedsstyrelsens rådgivende udvalg vedrørende nationale
  8. Præsentation af ph.d. afhandling om neuroetik
  9. Rådets arbejdsplan og aktiviteter
  10. Eventuelt