20. februar 2018

Rådsmøde nr. 329, februar 2018

Sundhedsministeren har anmodet Det Etiske Råd om at vurdere fordele og ulemper ved etablering af babyluger i Danmark. På dette rådsmøde afholdes en indledelse drøftelse af problemstillingen baseret på oplæg af Lillian Bondo fra Jordemoderforeningen og Per Larsen fra Børnerådet.
  1. Godkendelse af dagsorden og referat af Rådets møde nr. 328 den 25. januar 2018
  2. Orientering fra formanden
  3. Babyluger, oplæg v. formand for Jordemoderforeningen Lillian Bondo og formand for Børnerådet Per Larsen
  4. Babyluger – rådets diskussion
  5. Program for temadag om aktiv dødshjælp, godkendelse
  6. Temaeftermiddag om om sundhedsdata og informeret samtykke
  7. Rådets arbejdsplan, kommunikation og aktiviteter
  8. Udpegning af rådets repræsentant i Sundhedsstyrelsens rådgivende udvalg vedrørende nationale screeningsprogrammer
  9. Eventuelt