16. marts 2018

Rådsmøde nr. 330, 22. marts 2018

Temarådsmødet om wearables skal give rådet en 360 graders gennemgang af området og derfor har Det Etiske Råd inviteret en række oplægsholdere til at tale om: Visionen for brug af digitale data i sundhedsvæsenet, Risici for at data anvendes på måder, der skader personen de stammer fra, Etiske problemer ved tab af privathed og frihed og Redskaber til at sikre mod etisk problematisk brug af data.
  1. Godkendelse af dagsorden og referat af Rådets møde nr. 329 den 22. februar 2018
  2. Orientering fra formanden
  3. Temadag om wearables
  4. Rådets arbejdsplan, kommunikation og aktiviteter - Herunder stillingtagen til anmodning fra Sundheds- og Ældreudvalget om, at rådet forholder sig til omskæring af drengebørn.
  5. Eventuelt